Category: Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

Każdy uczeń ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) Na zajęciach realizowane są treści edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, komputerowej oraz wychowanie fizyczne. Od klasy 1 uczniowie uczą się języka angielskiego oraz religii. W ramach zajęć z religii przygotowani są nasi uczniowie do I Komunii Świętej. Ponadto uczniowie korzystają dodatkowych zajęć specjalistycznych tj. rewalidacji, …

Kontynuuj czytanie

Skip to content