Category: Szkoła Podstawowa Zespoły Edukacyjno -Terapeutyczne

Zespół edukacyjno – terapeutyczne

Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w zakresie szkoły podstawowej specjalnej w ich skład wchodzą klasy 1-3 i 4-8. Zgodnie z przyjęta nazwą, pełnią one obok funkcji dydaktycznych bardzo ważną funkcję terapeutyczną. Oddziaływanie nauczyciela skierowane jest przede wszystkim na usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentruje się na potencjalnych możliwościach i …

Kontynuuj czytanie

Skip to content