Category: Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy, jest miejscem nauki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i pragną kontynuować edukację. Nauka w szkole trwa 3 lata z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego. Klasy liczą: do 4 uczniów – zespoły sprzężone i do 8 uczniów …

Kontynuuj czytanie

Skip to content