Szkoła podstawowa

Każdy uczeń ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)

Na zajęciach realizowane są treści edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, komputerowej oraz wychowanie fizyczne.

Od klasy 1 uczniowie uczą się języka angielskiego oraz religii. W ramach zajęć z religii przygotowani są nasi uczniowie do I Komunii Świętej.

Ponadto uczniowie korzystają dodatkowych zajęć specjalistycznych tj. rewalidacji, zajęcia
z terapii Integracji Sensorycznej, logopedii, zajęcia z psychologiem.

Mocną stroną jest również udział uczniów w zawodach sportowych, występach artystycznych i konkursach plastycznych.

Klasy 4-8 szkoły podstawowej obejmuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Mało liczne zespoły klasowe umożliwiają uczniom osiągnięcie sukcesu na miarę ich psychofizycznych możliwości oraz zgodnie z podstawa programową.

Dobrze wyposażona baza umożliwia nauczycielom prowadzić atrakcyjne lekcje ze wszystkich przedmiotów. Uczniowie mają możliwości uczestniczenia w wojewódzkich konkursach intelektualnych, występach artystycznych, konkursach plastycznych oraz zawodach sportowych.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacji indywidualnej, umożliwiającej uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach. Ponadto swoje zainteresowania mogą rozwijać podczas zajęć kółka informatycznego, kółka geograficznego oraz kółka technicznego. Uczniowie klasy 8 przystępują do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego.

Uczniowie spoza Głubczyc mogą skorzystać z pobytu w internacie, znajdującym się przy szkole i zapewniającym opiekę przez 5 dni w tygodniu.

Skip to content