Category: Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

Alpakoterapia i hipoterapia w Zespołach Rewalidacyjno- Wychowawczych

Fotorelacja: https://photos.app.goo.gl/X67PHRDNq87zDhXT9

Zespół Rewalidacyjno – Wychowawczy

Są to odziały dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokimdo 25 roku życia. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w formie zespołowej realizowane są na terenie SOSW w wymiarze 20 godzin tygodniowo w grupach od 2 do …

Kontynuuj czytanie

Skip to content