Powrót do O nas

Historia

W 1867 roku sprowadzono do Głubczyc siostry szkolne de Notre Dame, które założyły przy ul. Raciborskiej średnią katolicką szkołę dla dziewcząt z pensjonatem. W 1878 roku z powodu Kulturkampfu szkołę tę zlikwidowano lecz zakonnice przywróciły ją do życia w 1888 roku. Jest to budynek dzisiejszego Internatu. Treść pierwszego dokumentu w bogatej historii tej placówki brzmi: „Otwiera się z dniem 1 stycznia 1963 roku Państwowy Zakład Wychowawczy w Głubczycach.” Decyzją Kuratora Opolskiego powstał P.Z.W  przy ul. Świerczewskiego 13 w budynku, który stanowił własność Skarbu Państwa. Dawniej budynek był własnością fundacji św. Augustyna we Wrocławiu. Znajdowały się w nim: szkoła z 4 klasami, stołówka, internat, biura i mieszkania dla nauczycieli. Pierwszym dyrektorem szkoły był   pan Karol Kłoda, a pierwszym kierownikiem internatu  pan Rudolf Jabłoński. Początki zakładu były skromne gdyż w szkole o 4 klasach zatrudniano tylko 4 nauczycieli, a w internacie 5 wychowawców. Liczba wychowanków nie przekraczała 50. W 1964 roku posadę dyrektora obejmuje mgr Franciszek Łobodzic, 1965 szkoła została przeniesiona do wyremontowanego budynku przy ul. Świerczewskiego 15, w którym funkcjonuje do dziś. W roku 1968 posadę dyrektora obejmuje Rudolf Jabłoński kierując Państwowym Zakładem Wychowawczym do 1972 roku. W 1972 roku na wiele lat funkcję dyrektora przejmuje  mgr Krystyna Grzesiak. Na przełomie lat 1974-1985 w zakładzie trwało wiele prac remontowo- budowlanych. W 1974 trwał kapitalny remont budynku szkoły w celu zmodernizowania  i poprawienia funkcjonalności. Trwała nauka i trwały remonty. W kolejnych latach wybudowano boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, wykonano bieżnię lekkoatletyczną, przeprowadzono kapitalny remont Sali gimnastycznej, wymieniono poniemieckie drewniane ogrodzenie na metalowe przęsła, wybudowano garaże, pokryto nawierzchnią betonową odcinek drogi z internatu do szkoły. W 1984 roku zmienia się nazwa placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy oraz nazwa ulicy Świerczewskiego na Raciborską. W 1987 roku dyrektorem Ośrodka zostaje mgr Jerzy Skrzekut,a od 1993 do 2006mgr Zdzisława Bok. Funkcję kierownika Internatu pełnili: 1968- 1993 mgr Zdzisław Blukacz, 1990- 1993- mgr Zdzisława Bok i od roku 1993– 2007 mgr Witold Rosicki. Funkcję dyrektora szkoły pełnili jednocześnie dyrektorzy Ośrodka. Dopiero w 1987 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej została mgr Irena Wanat, która pełniła tę funkcje do 1994 roku. W 1994 roku  funkcję tę pełniła mgr Barbara Rosicka, która od marca 2006 objęła  funkcję dyrektora Ośrodka, jednocześnie pełniąc funkcję dyrektora Zespołu Szkół do 2016 roku. Od września 2016 roku funkcję dyrektora Ośrodka pełni mgr Tomasz Kiszczyk do chwili obecnej. W latach 1963 – 1998  organem prowadzącym i nadzorującym było Kuratorium Oświaty w Opolu. Od 1999 organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Aktualna struktura Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Głubczycach to: Podstawowa Szkoła Specjalna w Głubczycach, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Zespoły Rewalidacyjno- Wychowawcze,  oddziały w Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu, nauczanie indywidualne oraz grupy wychowawcze w internacie.

SOSW budynek
Skip to content