O nas

SOSW budynek

Historia

W 1867 roku sprowadzono do Głubczyc siostry szkolne de Notre Dame, które założyły przy ul. Raciborskiej średnią katolicką szkołę dla dziewcząt z pensjonatem. W 1878 roku z powodu Kulturkampfu szkołę tę zlikwidowano lecz zakonnice przywróciły ją do życia w 1888 roku. Jest to budynek dzisiejszego Internatu. Treść pierwszego dokumentu w bogatej historii tej placówki brzmi: „Otwiera …

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głubczycach zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15. Data ostatniej …

Skip to content