Zasady przyjęcia nowych uczniów do szkoły

Dokumenty w celu przyjęcia ucznia do SOSW w Głubczycach

– Orzeczenie PPP do kształcenia specjalnego

– Podanie rodzica o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej lub do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

– Wniosek do Starostwa Powiatowego o skierowanie dziecka do szkoły oraz internatu jeżeli zachodzi taka potrzeba

(Pobyt w Internacie SOSW w Głubczycach jest bezpłatny – rodzice pokrywają jedynie wyżywienie dziecka)

– Akt urodzenia i zameldowania dziecka z peselem (Urząd Stanu Cywilnego wydaje dokument bezpłatnie jeżeli ma służyć do edukacji dziecka)

– Świadectwo ukończenia szkoły lub klasy (o ile dziecko kontynuowało naukę w poprzedniej szkole).

– Zdjęcie do legitymacji szkolnej

– Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile uczeń takie posiada)

Skip to content